Acer inoxidable 6WLEls acabats de planxes d’acer 6WL, gràcies al seu disseny, ofereixen una superfície de contacte inferior, de manera que la capacitat de lliscament dels productes és més elevada.

Rigidesa:
Durant el procés de texturat de l’acer, a l’distribuir uniformement la tensió per tota la superfície, el material guanya en rigidesa.

Superfícies de baixa fricció:
Segons les textures de l’acer escollides, l’àrea de contacte que és menor que en una superfície llisa, de manera que es redueixen els problemes de fricció en maquinària.

Estalvi de pes:
Els acers texturats són bastant més forts que les planxes d’acer estàndard. Això permet la reducció de el gruix que es tradueix en el consum de menys matèria primera – amb el consegüent estalvi de diners.

Millora de costos:
A l’incrementar la rigidesa de l’acer, la resistència a les bonys i ratllades és més gran, el que implica directament una reducció de costos de manteniment.

COMPARATIVA DESLIZAMIENTO 5WL VS INOX LISO