Política de privacitat

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els texts, imatges, àudio i qualsevol altre material, són propietat de Bertran Acers Industrials ( en endavant BAI) o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a BAI. Tot accés a aquesta web queda subjecte a les següents condicions:

  • Només està autoritza l’ús personal no comercial.  No s’autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc web o els seus continguts.
  • BAI no garanteix l’exactitud, veracitat o integritat dels continguts d’aquest lloc web. BAI no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per l’impossibilitat d’accedir-hi.
  • Al visitar aquesta web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica al seu ordinador: l’ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-lo a estalviar temps quan torni a visitar-nos i a ajudar-nos en la millora del disseny de la web.
  • Qualsevol dada que els visitants d’aquesta web enviïn a BAI serà inclòs a la seva base de dades, d’acord amb la Ley Espanyola 15/1999 de 13 de Desembre. Els visitants poden en qualsevol moment accedir a les seves dades, modificar-les o cancel·lar-les, enviant un correu electrònic a info@bai.cat.