Comparativa entre la planxa plastificada (Skinplate) y la planxa pintada

La planxa plastificada (skinplate) de la firma LAMPRE ofereix els següents avantatges en relació a la planxa pintada.
– tècniques
– estètiques

Quina és la composició d’una planxa plastificada (Skinplate) de la firma LAMPRE?

– Bàsicament és planxa galvanitzada en diferents gruixos (cold rolled) pre-revestida industrialment amb una pel·lícula de PVC unint d’aquesta manera la versatilitat del plàstic (amb més de 500 adaptacions, colors y aparences) amb la resistència de l’acer.

Sobre la resistència, quins avantatges ofereix?

– La planxa amb recobriment de PVC (Skinplate) té una llarga vida útil, l’ elevat gruix del revestiment plàstic (des de 100 fins a 200 micres Vs. 15-35 micres de la planxa pintada) constitueixen una important barrera contra la corrosió.
LAMPRE garanteix un alto nivell de qualitat del producte al fer servir acer europeu de qualitat automoció.

El PVC d’una planxa Lampre pot suportar fins a un 100% d’estirament sense presentar micro-fractures (defecte molt comú en la planxa pre-pintada) el qual afavoreix facilitat en el doblegat, estampat, troquelat i el maneig de la planxa.

La presencia de additius ignífugs específics en los revestiments LAMPRE ofereixen una important barrera que desaccelera els processos de combustió (certificats disponibles).

L’elevat gruix de la planxa millora l’aïllament dels agents atmosfèrics.